Forensics

Zaawansowane Laboratorium Kryminalistyki Śledczej

W ramach projektu opracowywane jest zaawansowane laboratorium kryminalistyki śledczej oraz stosownych metodyk i procedur działania. Laboratorium dostarczy kompletny zestaw narzędzi i urządzeń, pozwalający na zebranie wszelkiego rodzaju dowodów elektronicznych oraz przeprowadzenie ich kompleksowych analiz. Laboratorium będzie składało się z dwóch części – mobilnej i stacjonarnej. Stworzone w ramach projektu metody i procedury pozwolą na zwiększenie wykrywania cyberprzestępstw, przez co podniesie się poziom bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Laboratorium wspomoże eliminowanie działań szkodliwych w szczególności związanych z działaniem zorganizowanych grup przestępczych. Laboratorium kryminalistyki śledczej jest jednym z etapów rozwoju zespołów reagowania na ataki w sieciach oraz stanowi aktualnie obowiązkowy element działania organów ścigania.

Słowa kluczowe: kryminalistyka cyfrowa, informatyka śledcza, reagowanie na incydenty, cyberbezpieczeństwo

Digital Forensics Advanced Laboratory

As part of the project, an advanced forensic forensics laboratory and relevant methodologies and operating procedures are being developed. The laboratory will provide a complete set of tools and devices, allowing to collect all kinds of electronic evidence and carry out their comprehensive analyzes. The laboratory will consist of two parts – mobile and stationary. The methods and procedures developed as part of the project will increase the detection of cybercrime, which will increase the level of cyber security. The laboratory will support the elimination of harmful activities, in particular related to the activities of organized criminal groups. The forensics investigation laboratory is one of the stages of development of teams responding to attacks in networks and is currently a mandatory element of law enforcement.

Key words: digital forensics, incident response, cybersecurity

Publikacje w ramach projektu / Publications from project:

  1. J. Bieniasz, K. Szczypiorski „Methods for Information Hiding in Open Social Networks”, Journal of Universal Computer Science vol. 25 (2), pp. 74—97, 2019. URL: http://www.jucs.org/jucs_25_2/methods_for_information_hiding

Opracowanie finansowane przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju w ramach programu CYBERSECIDENT w projekcie numer 369234/I/NCBR/2017.

© 2017 Zakład Cyberbezpieczeństwa Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej